Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Woning verkopen in 7 stappen

Stap 1: Vraagprijs bepalen

Een goede prijs voor uw woning is belangrijk. Niet te laag, maar ook niet te hoog. Daarom komt uw Bloemendaal makelaars bij u thuis om de woning te inspecteren. We letten dan op de ligging en de technische staat van uw woning. Ook willen we graag financiële zaken als servicekosten, gemeentelijke belastingen of erfpacht van u weten.

Belangrijk is de informatie over eventuele gebreken. U kunt daar – indien u dat niet meldt – door de koper achteraf op worden aangesproken. Via de NVM-database voor woonobjecten controleert uw Bloemendaal makelaars verder de marktprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving.

U krijgt meer informatie over het verplichte energielabel. Op basis van al deze informatie krijgt u een uitstekend advies over een realistische vraagprijs.

Stap 2: Het publiciteitsplan opstellen

Goede marketing is ook bij woningverkoop belangrijk. afhankelijk van uw wensen en budget stelt Bloemendaal makelaars een uitgekiend publiciteitsplan op, waarbij kan worden geadverteerd in diverse media. ook de inzet van sociale media is voor Bloemendaal makelaars geen geheim meer.

Uw woning wordt ook aangemeld in de NVM-database voor woonobjecten. hierdoor worden automatisch alle NVM makelaars op de hoogte gesteld van uw aanbod. uw woning wordt ook uitgebreid op Funda.nl geplaatst. Funda is al jarenlang de best bezochte woningsite van Nederland.

Stap 3: De woning verkoop gereed maken

Zorg dat uw woning er netjes bij staat. potentiële kopers moeten het gevoel hebben dat het prettig wonen is. verhelp kleine mankementen, bijvoorbeeld een lekkende kraan, een klemmende deur en een raam met een barst. zorg ook dat de tuin er uitnodigend uitziet.

Bekijk ook de tips om uw huis optimaal te presenteren. Bloemendaal makelaars biedt ook verkoopstyling als service. u kunt dan tegen geringe kosten interieur- en tuinadvies krijgen om uw woning beter te presenteren.

Stap 4: De bezichtiging

Bloemendaal makelaars coördineert en begeleidt de bezichtigingen. in overleg met u en de kandidaat-kopers, stellen wij een tijdstip vast. zelf hoeft u niet bij een bezichtiging aanwezig te zijn. het is zelfs beter van niet. kijkers stellen namelijk vaak meer vragen als u er niet bij bent. bovendien durven ze meer te zeggen en brengen ze eventuele onduidelijkheden gemakkelijker naar voren.

De bezichtiging biedt uw Bloemendaal makelaars een goede gelegenheid te achterhalen waarom de kandidaat-koper geïnteresseerd is in juist uw woning en waar aanvullende vragen liggen. deze informatie kan belangrijk zijn voor het bepalen van de strategie in de vervolgfase en uiteraard bij latere onderhandelingen. Bloemendaal makelaars brengt na de bezichtiging altijd verslag aan u uit over het resultaat.

Kloppen potentiële kopers toch direct bij u aan, verwijs ze dan altijd naar Bloemendaal makelaars. zo loopt u niet het risico dat er verschillende afspraken worden gemaakt.

Stap 5: De onderhandelingen

Voor de onderhandelingen kunt u vertrouwen op Bloemendaal makelaars. door zijn ervaring weet hij niet alleen wat uw huis minimaal moet opbrengen, maar ook hoe u er zoveel mogelijk voor kunt krijgen. wanneer er meerdere bieders zijn, voorkomt Bloemendaal makelaars dat u (kostbare) fouten maakt. daarom stelt hij samen met u vooraf vast welke biedingstactiek u het best kunt volgen.

Vaak gaat een bod van een koper gepaard met zogenaamde ontbindende voorwaarden. op basis hiervan kan de koopovereenkomst worden ontbonden. bijvoorbeeld als de koper de financiering niet rond kan krijgen, geen huisvestingsvergunning kan krijgen of als er een negatieve uitkomst van een bouwkundig advies is.

Naast deze voorwaarden maakt u met de koper ook afspraken over de datum van levering en de zaken die achterblijven in het huis, al dan niet tegen een aanvullende vergoeding. denk hierbij bijvoorbeeld aan de gordijnen, de vloerbedekking of bepaalde verlichting.

Stap 6: De ondertekening van de koopakte

Wanneer u en de koper overeenstemming bereiken over de prijs, wordt de koopovereenkomst opgesteld. hierin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. lees de akte zorgvuldig door en zet pas uw handtekening als alles volgens u juist is weergegeven.

Schroom ook niet om nadere uitleg te vragen als iets u niet duidelijk is. Wij informeren u uitgebreid over uw rechten en plichten. zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. de koper ontvangt een afschrift van de akte. vanaf dat moment heeft hij nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin hij alsnog van de aankoop kan afzien. eveneens kan het koopcontract nog ontbonden worden op basis van de ontbindende voorwaarden die erin staan.

Stap 7: Naar de notaris

De ondertekende koopakte en alle relevante stukken gaan samen met een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs naar de notaris. zodra de notaris de koopakte heeft ontvangen, stelt hij een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering. een aantal dagen voor de levering krijgt u van de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening.

Controleer altijd samen met Bloemendaal makelaars of de gegevens kloppen. houd er rekening mee dat de koper het recht heeft vóór levering uw woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat wordt achtergelaten. op de dag van levering gaat u met Bloemendaal makelaars naar de notaris. u bent officieel geen eigenaar meer van de woning wanneer u de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven bij het kadaster.

Op het tijdstip dat daarvoor is vastgesteld in de leveringsakte, betaalt de koper de koopsom en, als dat van toepassing is, de prijs voor de roerende zaken die u achterlaat. de notaris zorgt voor de afrekening van de zakelijke lasten zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten.

Laten we beginnen met de basisgegevens
Adres te verkopen woning
Correspondentieadres