Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Taxatie bedrijfspand in Enkhuizen

Om uiteenlopende redenen kunt u behoefte hebben aan een taxatierapport over de waarde van uw zakelijke vastgoed. Daar waar bij woonhuizen de achtergrond van de taxatieopdracht meestal het verkrijgen van een hypothecaire geldlening is zien we bij zakelijk vastgoed veel meer redenen voor een taxatie- of deskundigenrapport. Vaststelling van de marktwaarde voor de jaarrekening bijvoorbeeld. Of om uw afschrijvingspotentieel op uw bedrijfspand vast te stellen (afschrijving tot aan de WOZ-waarde bijvoorbeeld). Of een taxatie van de herbouwwaarde voor uw verzekering. Maar ook bij (her)financiering of als u verwikkeld bent in een juridische procedure kan de behoefte aan een degelijk taxatierapport ontstaan. Ook bij bedrijfsverplaatsing en uitbreiding van uw locatie is kennis over de marktwaarde van uw onroerend goed belangrijk. Onze bedrijfsmakelaars/taxateurs zijn prima in staat om u hierbij van dienst te zijn.

Onze taxateurs zijn aangesloten bij de toonaangevende instituten voor bedrijfsonroerend goedtaxaties NRVT (Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs, kamer bedrijfsmatig vastgoed), de NVM (Nedelandse Vereniging van Makelaars en taxateurs, afdeling business en Stichting VastgoedCert, kamer bedrijfsonroerend goed.

Wij taxeren onder de normen van de Europian Valuation Standard EVS ingeval uw bank daarom vraagt. Neem vrijblijvend contact op met onze taxateurs indien u vragen heeft over de waarde van uw zakelijk pand. Hij is u graag van dienst!

Enkhuizen

In Enkhuizen taxeren we bedrijfspanden in het historische centrum en op de huidige drie bedrijventerreinen die Enkhuizen rijk is:

  • Ketenwaal
  • Krabbersplaat
  • Schepenwijk

Samen hebben de terreinen een belangrijke economische functie voor Enkhuizen. De terreinen zijn goed voor een totaal van circa 1.400 arbeidsplaatsen. Dit is zo’n 25% van de totale werkgelegenheid in Enkhuizen. Met de indirecte werkgelegenheid meegerekend, hangt ruim 35% van de economie in Enkhuizen samen met deze bedrijventerreinen. De gemeente wil de huidige terreinen up-to-date houden, zodat bedrijven en ondernemers ook in de toekomst de bedrijfsactiviteiten goed kunnen blijven uitvoeren en de economische ontwikkeling van Enkhuizen te stimuleren.

Ketenwaal

Op dit terrein aan de Flevolaan in Enkhuizen van 17 hectare is van oudsher het cluster van bedrijven gevestigd in de kunststof leidingen. Bedrijven als Pipelife en Alkor Draka zijn toonaangevend is deze industriële tak. Op dit terrein, wat grotendeels particulier eigendom is, is geen ruimte meer voor nieuwe bedrijvigheid of gronduitgifte.

Krabbersplaat

Dit is een bedrijventerrein van 38 hectare (27 ha netto). Bijzonder is de buitendijkse ligging aan de oever van het IJsselmeer. Er zijn dan ook diverse bedrijven aanwezig die een sterke relatie met het water hebben, zoals jachtbouwers en een betoncentrale. Bekende bedrijven zijn gevestigd aan de Zoutketen, Volmolen, Vlakwater en Voorland. De Gier Maritiem bijvoorbeeld als indrukwekkende jachtbouwer. Maar ook de bekende bouwmaterialenhandel Stoel Van Klaveren aan het Voorland bijvoorbeeld. De gemeente is voornemens om het terrein een vernieuwingsimpuls te geven, waarbij de watergerelateerde sector meer ruimte krijgt. Op dit moment is er geen grond uitgeefbaar op dit terrein.

Schepenwijk

Het bedrijventerrein Schepenwijk beslaat 38 hectare (25 ha netto) en ligt goed bereikbaar aan de kruising van de N506 de N302 tussen Hoorn en Lelystad. Feitelijk ligt dit bedrijventerrein op de grens tussen Enkhuizen en Stede Broec. Dankzij de ligging langs de provinciale weg zijn er veel goede zichtlocaties. De hoofdverkeersaders op dit terrein zijn De Star, De Dolfijn en Het Witte Hert waaraan bekende ondernemingen zijn gevestigd. Maar ook op de tussenliggende wegen is veel bedrijvigheid; De Trompet, De Zwaan, Kruitmolen, De Drie Kronen. Bouwmarkt Karwei aan De Dolfijn 5 is samen met Esso tankstation aan Dolfijn 2 waarschijnlijk het bekendst op Schepenwijk. Er zijn nog voornemens om Schepenwijk met 20 hectare uit te breiden, maar zullen op dat gedeelte van het terrein op zijn vroegst in 2016 beschikbaar komen. Wel is er op het bestaande terrein nog een aantal kavels uitgeefbaar. Neemt u contact op als u zich wilt vestigen op Schepenwijk?

Centrum Enkhuizen

Het gezellige centrumvan Enkhuizen kennen onze NVM-taxateurs als hun broekzak. Vele panden aan de Westerstraat werden al getaxeerd. Maar ook in de aanloopstraten naar de hoofdwinkelstraat zoals de Sint Janstraat, Vijzelstraat, Venedie, Raamstraat, Dijk zijn de nodige zakelijke panden te vinden. Neemt u contact op als u door NRVT en NVM goedgekeurd taxatierapport nodig heeft?

Het gezellige centrum van Enkhuizen kennen onze NVM-taxateurs als hun broekzak. Vele panden aan de Westerstraat werden al getaxeerd. Maar ook in de aanloopstraten naar de hoofdwinkelstraat zoals de Sint Janstraat, Vijzelstraat, Venedie, Raamstraat, Dijk zijn de nodige zakelijke panden te vinden. Neemt u contact op als u door NRVT en NVM goedgekeurd taxatierapport nodig heeft?

Wij zijn aangesloten bij:

aangesloten bij - funda
aangesloten bij - vastgoedcert
aangesloten bij - NRVT register taxateur
aangesloten bij - nwwi
aangesloten bij - pyber